سامانه فراگیر آموزش
 • 1/4
  گواهینامه 1399/10/09
 • 2/4
  ثبت دوره های آموزشی 1399/10/08
 • 3/4
  درخواست دوره
 • 4/4
  راهنمای سامانه
ثبت دوره هاي آموزشي بدون بارگذاري اصل گواهينامه فاقد اعتبار است. ساعت دوره با گواهينامه بايد يكسان و بدون مغايرت باشد
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )