• 1/4
  گواهینامه 1399/10/09
 • 2/4
  ثبت دوره های آموزشی 1399/10/08
 • 3/4
  درخواست دوره
 • 4/4
  راهنمای سامانه
ثبت دوره هاي آموزشي بدون بارگذاري اصل گواهينامه فاقد اعتبار است. ساعت دوره با گواهينامه بايد يكسان و بدون مغايرت باشد
نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )